93 457 64 30 683 243 965    info@farmaciacarlesriba.com
CatalanEnglishSpanish
 

Aviso de Copyright

 

Copyright © 2021 Top Farma (Powered by Top Doctors)

Copyright © 2021 Farmacia Carles Riba C.B..

 

Drets de propietat intel·lectual i industrial

El copyright d’aquest lloc web, incloent sense limitacions ia títol enunciatiu però no limitatiu, tots els documents, arxius, textos, imatges, fotografies noms comercials, marques o logotips, gràfics, dispositius i codis continguts en ella i en el «aspecte i essència «general d’aquest lloc web (en endavant, el» lloc web «), és propietat de Top Farma o de la [% comercial_name%] (tots els drets reservats) o, si escau, de tercers que els hagin cedit les seves drets mitjançant l’oportuna llicència.

En particular, Top Farma és titular dels drets d’explotació dels codis fonts dels programes que generen la composició del Lloc Web, de l’programari i altres aplicacions necessàries per al seu funcionament així com, dels drets de propietat industrial que es derivin de la seva disseny gràfic, sempre que no pertanyin a tercers que li hagin cedits els seus drets. Per la seva banda, la [% comercial_name%] és titular dels drets d’explotació sobre els continguts incorporats al Lloc Web així com, de les marques i logotips, dels noms comercials, de les imatges, arxius i altres textos que componen el lloc web, sempre que no pertanyin a tercers que li hagin cedits els seus drets.

Per tant, el copyright d’aquest lloc web tindrà la consideració d’obres protegides per l’ordenament jurídic espanyol, serà d’aplicació tant la normativa espanyola i comunitària en matèria de propietat intel·lectual i industrial, com els tractats internacionals relatius a aquestes matèries i subscrits per Espanya.

Top Farma vetllarà en tot moment perquè es faci un bon ús dels drets d’explotació dels quals sigui titular la [% comercial_name%], avisant-de forma immediata si detecta un ús indegut o no autoritzat dels mateixos per part d’un tercer .

Usuari del Lloc Web

El copyright d’aquest lloc web no es pot modificar i no pot aparèixer cap avís d’atribució a un autor o avís de copyright sobre el mateix sense obtenir primer els consentiments necessaris dels titulars d’aquests drets. L’usuari únicament està autoritzat a copiar i imprimir extractes o documents d’aquest Lloc Web (excepte el contingut propietat de tercers que hagin estat identificats com a tal) per al seu ús estrictament personal i privat i no comercial, sempre que en aquestes còpies o material imprès se conservin tots els avisos de copyright o d’un altre tipus de propietat i de qualsevol exempció de responsabilitats en ells contingut.

No es poden usar, reproduir, mostrar ni modificar els logotips, marques comercials ni qualsevol altre signe distintius de la [% comercial_name%] sense el seu consentiment previ per escrit. En cap cas podrà entendre que l’ús i / o accés a la Web i / o als seus continguts atribueixen a l’usuari drets de cap classe sobre les citades marques, noms comercials i signes distintius propietat de la [% comercial_name%].
A més del que s’especifica anteriorment, està prohibida la reproducció, distribució o modificació de part o tot el contingut d’aquest Lloc Web de qualsevol forma, la seva incorporació a altres llocs web o qualsevol altre mitjà i els sistemes de recuperació o publicació electrònica. Cap dels enllaços d’aquest lloc web es poden incloure en cap altre lloc web sense el permís previ i exprés per escrit de l’corresponent responsable de el lloc. No es garanteix que l’usuari tingui algun dret per a usar el contingut propietat de tercers que es trobi en aquest lloc web i ha d’obtenir el permís del seu propietari o responsable abans d’usar, copiar, descarregar o realitzar qualsevol altra activitat similar respecte d’aquest contingut .

Sense perjudici de l’permís de còpia i impressió que s’esmenta anteriorment, en cap cas es considerarà o s’entendrà que l’accés i ús de qualsevol part d’aquest Lloc Web concedeix o atribueix a l’usuari cap altre tipus de dret o llicència sobre aquest contingut.

 

Mineria de dades

Queda prohibit l’accés a aquest lloc web i als continguts publicats al mitjançant l’ús de qualsevol tipus de sistema de recollida i còpia automàtica de dades o arxius.

 

Protecció dels drets

De forma seriosa i activa lluitem contra l’ús no autoritzat d’aquest lloc web i dels materials en ell publicats.

La detecció d’un ús no autoritzat per part de l’usuari dels continguts publicats al lloc web pot implicar l’inici d’accions legals contra l’usuari, incloent reclamacions econòmiques sense perjudici de l’inici d’un procediment de sol·licitud d’eliminació dels continguts que infringeixin els termes que estableix l’apartat segon.

Si l’usuari detecta qualsevol tipus d’ús indegut o no autoritzat dels continguts publicats al nostre lloc web, si us plau informeu-nos via correu electrònic a través d’aquest Lloc Web o de la nostra pàgina web.